DISIECTI MEMBRA MATHEMATICI

Obsah těchto stránek:

nahoru

K přečtení ...

Súfí odpudivého vzhledu přišel k branám paláce. Nikdo se ho neodvážil zastavit, když si to namířil přímo k trůnu, na kterém seděl posvátný Ibrahim ben Adam.
"Co tě sem přivádí?" otázal se král.
"Chtěl bych zde v karavanseráji dostat nocleh."
"Zde není žádný karavanseráj. Tohle je můj palác."
"Smím se vás zeptat, komu toto místo patřilo před vámi?"
"Mému otci. Ale ten už je mrtev."
"A čí bylo před ním?"
"Mého dědy. Už je také mrtev."
"Takže tohle místo, kde se lidé na chvíli ubytují a hned putují zase dál - to podle vás není karavanseráj?"

Anthony de Mello, SJ
Modlitba žáby (2)

Ořešničko, Ořešničko,
u dveří číhá vlk,
cení tam zuby
a natahuje krk!
"Lžeš," Ořešnička dí, "to každý ví!"
Jenže ten vlk tam byl a jak hladový.

Walter de la Mare
Ořešnička

Děkuji Vám za navštívení mých stránek.

nahoru

Poslední aktualizace: 1.3.2004 03:25:15 SEČ Michal Josífko, mjos@volny.cz