BRESSON ROBERT /F/ Nar. 25.9.1907, Bromont-Lamothe v departmentu Puy-de Dome. Již v mládí se věnoval malířství, které zůstalo jeho koníčkem. Na počátku třicátých let se dostal do styku s filmem nejprve jako asisten René Claira, později jako autor dialogů několika málo významných, dnes již zapomenutých filmů. Za války sloužil v armádě a strávil jistou dobu v německém zajetí. Po svém propuštění 1943 získal možnost režírovat samostatně film Les Anges du péché (Andělé hříchu), příběh z kláštera pro padlé dívky, na jehož scénáři spolupracoval spisovatel Jean Giraudoux. 1945 Les Dames du Bois de Boulogne (Dámy z Buloňského lesíka), volná adaptace jedné Diderotovy povídky ze svazku "Jakoubek fatalista", kritický pohled na současnou společnost, vytvořený ve scénáristické spolupráci Jeana Cocteaua, s Marií Casaresovou a Elinou Labourdetovou. 1951 zfilmoval román humanistického autora Georgese Bernanose Le Journal d'un curé de campagne (Deník venkovského faráře), 1956 zpracoval s velkým smyslem pro zobrazení psychologických stavů hrdiny příběh příslušníka odbojového hnutí, zatčeného nacisty K smrti odsouzený uprchl (Un condamné a mort s'est échappé), 1960 natočil s neprofesinálními herci podivný příběh člověka podléhajícího kleptomanii Pickpocket (Kapsář), 1962 podle vlastního zpracování Proces Jany z Arcu (Le Proces de Jeane d'Arc), pokus o zobrazení průběhu středověkého církevního soudu, film založený převážně jen na dialozích mezi Johankou a představiteli vysokého kléru, 1966 A co dále, Baltazare (Au hasard, Balthasar), kde na osudech pokorného, trápeného osla je symbolizován osud člověka. 1967 opět podle Bernanose Muška (Mouchette), životní drama děvčátka, poznamenaného bezútěšným rodinným prostředím, 1969 Něžná (Une Femme douce) podle stejnojmenné povídky F. M. Dostojevského, převedené do současnostiů 1970 podle vlastního námětu Quatre nuits d'un reveur (Čtyři noci jednoho snílka) s neherci, 1974 vytvořil rytířskou romanci Lancelot du Lac (Lancelot od jezera), 1976 Le Diable probablement (Pravděpodobně ďábel) o problémech současného života.

in: Jaroslav Brož, Myrtil Frída: 666 profilů zahraničních režisérů (A-Z), Československý filmový ústav, Praha 1977