FEUILLADE LOUIS

"Vždycky byl básníkem pařížské periferie, černých mužů, které zachytil na střechách pod podzimním nebem, naplnil šedivé a prázdné ulice spoustou vozů, které vypadaly jako básně-objekty."

"Feuillade objevil ještě před Antonionim tajemství šedi. Pochopil, že není nic krásnějšího nad specifickou poezii předměstí, vyzařující z rozbité dlažby, z dělnických čtvrtí, z ponuré, mlčenlivé a pusté periferie, z nezastavěných pozemků, za kterými se v dálce rýsují obrysy neurčitých staveb."

Francis Lacassin

"Zajímá-li tě kinematografie, staneš se svědkem apotheosy zapomenutého žánru, znovu probuzeného k životu našimi každodenními událostmi. Není nic skutečnějšího a současně poetičtějšího nad tyto seriálové filmy, které nás kdysi opájely jako alkohol."

André Breton, Louis Aragon "Poklad jezuitů"

"Co mne mejvíce přitahuje k Feuilladeovi? Jelikož všechno nakonec záleží na formě, nejvíc mě přitahuje jeho styl, který se jako styl nejeví, opakuji: jeho umění jedné doby."

Georges Franju

"Byla to ještě doba, kdy se všechny scény snímaly v celkvoých záběrech s kamerou umístěnou v centru dekorace, nepoužíval se travelling ani panoramatická jízda. Postavy vstupovaly do záběru po pravé nebo levé straně a rovněž tudy odcházely."

Robert Florey

"Jako tisíce jiných vděčím i já Henrimu Langloisovi za to, že jsem objevil Feuilladea, a nikdy mu nemohu dost poděkovat. Znal jsem ovšem jeho jméno, ale nebýt promítání ve filmotéce v roce 1944, nikdy bych si nebyl uvědomil jeho velikost. Tento objev mnou otřásl, ukázal mi, že skutečně existují filmy, o nichž jsem dlouho jen snil.

Nemůže překvapit, že Griffith byl obdivován a Feuillade byl v opovržení, Pro kritiky v roce 1920 bylo nesnadné odlišit Feuilladea od ostatních autorů melodramat nebo dobrodružných filmů: abychom mohli soudit, je často zapotřebí odstupu.

Obdivuji u Feuilladea zázračný poetický instinkt, který mu dovolil tvořit surrealismus jako se dýchá.

Feuillade je živý filmař, jehož tradice ještě dlouho nepohasne. Bunuel a Georges Franju, vyladění na stejnou vlnovou délku, podávají svědectví o identickém cítění fantastična reality; se stejnou lehkostí, s touž radostí jako Feuillade vytvářejí tajemství a sen z velice všedních prvků.

Byl bych velmi pyšným na to, že jsem ovlivněn Feuilladem, a kdyby v nějakém záběru mého filmu byla nalezena jeho stopa, pocítil bych nesmírnou radost. Poněvadž pro mne je Feuillade mnohem více nežli klasik - nerad mu přisuzuji tento titul, poněvadž má akademický přízvuk - je jedním z mých bohů: uskutečnil, o čem jsem dlouho sníval."

Alain Resnais