Bratři Kaufmanové

Dziga Vertov, muž který chtěl propůjčit mechanické oko živé i neživé realitě, bratr Michail Kaufman, jeho nejbližší spolupracovník a posléze estetický oponent a nejmladší Boris, kameraman-světoběžník, ve Francii pravá ruka Jeana Viga a v Americe stěžejní kameraman "levého" Hollywoodu. Bratři Kaufmanové, jejich filmy a jejich doba.