PETROVIČ ALEXANDAR /JUG/ Nar. 14. 1. 1929, Paříž. V roce 1948 se zapsal na filmovou fakultu pražské AMU, ale byl nucen svá studia přerušit a vrátit se domů, kde pracoval sedm let jako asistent režie. Zároveň psal filmové kritiky. Po realizaci několika krátkých dokumentárních snímků vytvořil 1958 v Armádním studiu první dlouhý hraný film ve spolurežii s Vicko Rasporem Jedeni izlaz (Jediné východisko). 1961 příběh jedné lásky Milostná romance (Dvoje), 1962 film o osudech mladé ženy, uvědomující si prázdnotu svého života Dani (Dny), 1965 tři vzpomínky bývalého partyzána na setkání se smrtí za války Tři (Troje) podle Isakovičových povídek ze sbírky "Kapradí a oheň", 1966 baladické vyprávění o životě Cikánů ve Vojvodině Nákupčí peří (Skupljači perja), 1968 ve francouzské koprodukci Brzy bude konec světa (Biče skoro propast sveta), známý též pod názvem "Prší v mé vesnici", obraz stínů života, s Annie Girardotovou, 1972 zfilmoval román Michaila Bulgakova Maestro i Margareta (Mistr a Markéta), Fantastický příběh sovětského spisovatele z konce údobí Nepu, v němž se prolíná skutečnost se snovými představami, s Ugo Tognazzim, Mimsy Farmerovou a Alainem Cunym; film získal Zlatou arénu na festivalu v Pule. Po osobním konfliktu, který měl jako profesor na filmové škole v Bělehradě, přesídlil dočasně do svého rodného města Paříže, kde 1974 chystal zfilmování dalšího Bulgakovova románu "Psí srdce" Coeur de chien natočeného pak v Itálii Albertem Lattuadou, 1976 Gruppenbild mit einer Dame (Skupinka s dámou), podle románu Heinricha Bolla, s Romy Schneiderovou.

in: Jaroslav Brož, Myrtil Frída: 666 profilů zahraničních režisérů (A-Z), Československý filmový ústav, Praha 1977