Vysvětlivky

aanglicky anim.animovaný film atanglické tit. bdbez dialogů
bkbez komentáře ččesky čtčeské tit. ddánsky
dpdokumentární pásmo dtdánské tit. ffrancouzsky FFfilmový festival
fpfilmové pásmo ftfrancouzské tit. fvtfrancouzsko-vlámské tit. iitalsky
llatinsky lfloutkový film nněmecky nfněmý film
ntněmecké tit. ooriginální verze otoriginální tit. psimultánní překlad
popolsky přednáška ptpolské tit. rrusky
rtruské tit. sslovensky sem.seminář schtsrbochorvatské tit.
stslovenské tit. ššpanělsky štšpanělské tit. vfvideofilm